Klubbverksamhet

Klubben är en fritidsverksamhet för flickor mellan 9-17 år som stödjer föräldrarna i deras roll som barnens främsta uppfostrare.

I klubben varvas roliga och utvecklande fritidsaktiviteter med studieteknik och andra karaktärsuppbyggande aktiviteter. Varje flicka erbjuds, utöver de gemensamma aktiviteterna, individuell och regelbunden handledning av en mentor.

Genom klubbens verksamhet vill vi förmedla att goda studievanor och den ansträngning som krävs för att bygga upp en god karaktär är väl värt att satsa på – ju tidigare, desto bättre! Vi vill bidra till att bygga upp flickornas självförtroende, väcka deras entusiasm inför livets utmaningar, hjälpa dem att våga sikta på höga ideal och förverkliga sina drömmar, ge dem goda verktyg för att lösa vardagens små problem och utveckla sin sociala kompetens. Allt detta kommer att hjälpa dem i deras framtida familje- och yrkesliv samt utgöra en god grund för deras andliga utveckling.

Ledarna för klubben är yrkesverksamma/studenter som ideellt bedriver denna verksamhet på sin fritid och som har den kristna människosynen som grund.

All verksamhet som klubben bedriver sker i nära samarbete med föräldrarna. Detta förutsätter att föräldrarna – helst båda, men i vart fall en av dem – har en god och regelbunden kontakt med sina barns mentorer.

Tjejklubb Ateneum

Är en klubb för dig på mellan- och högstadiet. Vi träffas varannan fredag kl. 16:30-18:00.
Priset för hela terminen är 500 kronor och för två syskon 800:-.

Vi träffas: 05-sep, 19-sep, 03-okt, 17-okt, 31-okt, 14-nov, 28-nov, 12-dec.

Vi skall pyssla, göra roliga saker och laga mat och barnen får också varje gång ett litet föredrag om något som har att göra med tron eller karaktärsdaning. En mentor kan även hjälpa dem med uppföljning av skolarbete och om de vill stå till förfogande även för personliga frågor och problem, som en vän.

För mer information kontakta: Beby Lemmo.